ty-demo-map-800x270Изпращайте и получавайте плащания навсякъде по света

Събирайте плащания и плащайте на доставчиците, партньорите и служителите си в избрана от Вас валута. Върнете си контрола върху скоростта на трансакцията и свързаните с това разходи.


Защитете търговската си дейност от валутен риск

Използвайте нашите продукти за хеджиране със съобразена с конкретните нужди валутна стратегия за управление на риска. Неутрализирайте въздействието на колебанията на валутния курс и подобрете Вашата бюджетна прогноза.

 

Доверен партньор

Регулирана разплащателна институция, iBanFirst притежава акредитация като AISP и PISP. Ние сме сертифициран член на SWIFT и SEPA.

 

Какво трябва да кажат нашите клиенти:

Открийте сметка онлайн