doc1
Formulář žádosti
Kliknutím sem stáhnete formulář. Formulář musíte vyplnit jako součást procesu přihlášení
doc2
Doklad(y) totožnosti osoby / osob podepsaných na smlouvě
Každý doklad totožnosti musí obsahovat podpis dané osoby. Upozorňujeme, že osoba / osoby podepsané na smlouvě, musí být schopni zastupovat společnost, v opačném případě budeme vyžadovat delegování pravomocí a identifikační číslo (čísla) příslušných osob, spolu s občanským průkazem uživatelů účtu.
doc3
Doklady totožnosti jakéhokoli majitele nebo majitelů,
kteří ovládají více než 25% společnosti
doc3
Doklad o založení společnosti a doklad o společnosti,
vlastnící více než 25% této společnosti nebo mateřské společnosti
doc5
Stanovy společnosti a doklad o společnosti,
vlastnící více než 25% této společnosti nebo mateřské společnosti
doc6
Formulář žádosti musí být podepsán a datován právním zástupcem,
který uvede podíly společnosti, a podrobně uvede všechny společnosti a fyzické osoby, které vlastní v organizačním plánu společnosti ve výši více než 25% (organizační schéma / struktura společnosti)
doc4
Vyžadujeme bankovní údaje vaší společnosti
Váš první převod k nám musí být zaslán z té samé banky jako v údajích, které nám poskytnete. Banka musí být úvěrová instituce v rámci Evropského hospodářského prostoru, rovnocenná jurisdikci nebo zemi, v níž je vaše společnost založena
doc6
Důležité:
Klikněte zde pro podrobné informace o požadovaných dokumentech. V případě potřeby může naše Compliance oddělení požádat o další dokumenty

Nejste ještě připraveni k otevření účtu? Žádný problém.

OTEVŘÍT DEMO ÚČET